deli deliyi görünce sopasını saklar

deli deliyi görünce sopasını saklar henüz girilememiştir. Bu deyimin anlamını biliyorsunuz lütfen ekleyiniz.